Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, camerabeveiliging en sleutelsystemen voor diverse locaties zorginstelling CURA XL

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, camerabeveiliging en sleutelsystemen voor diverse locaties zorginstelling CURA XL

Gepubliceerd op:

De regelgeving omtrent veiligheid in de zorg is complex. Daar komt nog eens bij dat de praktijk soms dermate weerbarstig is, dat wet- en regelgeving geen sluitende antwoorden geven. Voor het maken van de juiste keuzes voor de aanschaf en installatie van brandmeld- en ontruimalarminstallaties en camerabeveiliging had de landelijke zorginstelling CURA XL veel baat bij de adviezen van partner R.S.E. beveiliging.

Kennispartner

Voor de installatie van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties kwam CURA XL terecht bij R.S.E. beveiliging. “R.S.E. beveiliging was in dit traject voor ons een sparringpartner met veel kennis van veiligheidsregels en beveiliging”, zegt preventiemedewerker van CURA XL Lammie Schuiling. “De theorie van wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk sluiten zeker niet naadloos op elkaar aan. Dan moet je soms creatief zoeken naar oplossingen. R.S.E. beveiliging is de kennispartner die ons daarbij uitstekend adviseerde.” 

 

Over CURA XL

CURA XL biedt zorg voor jongeren en (jong)volwassenen met een complexe meervoudige problematiek op alle leefgebieden. De organisatie biedt zorg en diensten die voor iedereen toegankelijk zijn. De zorg is integraal, voor alle alle aspecten van werken, leren, wonen en leven krijgt de cliënt zorg en diensten op maat. CURA XL heeft woonlocaties voor beschermd wonen, met zorg die uiteenloopt van 24-uurs (jeugd-) zorg tot ambulante ondersteuning. 

 

Veiligheid

“Binnen onze totale organisatie heeft veiligheid hoge prioriteit, zowel voor onze cliënten en bewoners als voor onze medewerkers en bezoekers van onze locaties”, licht Lammie toe. CURA XL wil voor iedereen een zo veilig mogelijk werk- en leefklimaat bieden. Dat is een uitdaging want de eisen zijn hoog en voor alles op het gebied van veiligheid gelden strikte eisen, onder meer als het gaat om wettelijke gegevensbescherming zoals die is geregeld in de AVG. Lammie: “Onze doelgroep is nogal complex. Er is altijd risico op incidenten. In het kader van calamiteitenonderzoek is het goed om over camerabeelden te beschikken. Samen met R.S.E. beveiliging hebben we dat zo geregeld dat wij voldoen aan alle vereisten vanuit de AVG.”

 

Over de keuze voor RSE

CURA XL kende RSE al langer als partner in telefonie en ICT. Vanuit positieve ervaringen kwam de zorgaanbieder ook voor beveiliging bij ons terecht. Volledig nieuwe brandbeveiliging op locatie Nooitgedacht was voor CURA XL een pilot voor een samenwerking met R.S.E. beveiliging. Naar aanleiding hiervan kregen wij de opdracht voor beveiligingstrajecten op verschillende locaties. 

 

Positieve ervaring

“De samenwerking met R.S.E. beveiliging bevalt ons goed”, vertelt Lammie. “Qua planning verloopt alles volgens afspraak, de resultaten zijn prima en is er eens een probleem dan wordt dat goed opgelost. R.S.E. beveiliging weet dat wij te maken hebben met een kwetsbare doelgroep en houdt daar rekening mee. Je kunt bij veel van onze cliënten niet zo maar onverwacht even binnen lopen. De mensen van R.S.E. beveiliging begrijpen dat zij rekening moeten houden met cliënten die bijvoorbeeld moeite hebben met veranderingen.”

 

Laat RSE Beveiliging uw bedrijf, net als CURA XL, adviseren en ondersteunen met onze verschillende diensten. We kunnen u volledig ontzorgen op het gebied van camerabeveiligingbrandbeveiliginginbraakbeveiligingterreinbeveiliging en toegangscontroleVraag direct vrijblijvend advies aan.