Maatwerk in brandbeveiliging, brandveiligheid voor lijf en goed

Brandbeveiliging is maatwerk, want elk bedrijf, elke organisatie en elk pand is anders. Op grond van grondige analyses en gedegen advisering leveren, installeren en onderhouden wij uw brandmeldinstallaties. Geeft uw installatie een alarm, dan wordt er een alarmcentrale gealarmeerd. Bij brand staat de veiligheid van mensen voorop!

Brandbeveiliging van R.S.E. Beveiliging in vier stappen

Stap 1


inventarisatie vastgoed

Wij inventariseren al uw panden en bedrijfsruimtes aan de hand van de werkwijze van uw organisatie en de gebruiksfunctie van het vastgoed.

Stap 2


inventarisatie voorschriften

Wij leggen de informatie uit de vastgoedinventarisatie langs de meetlat van de voorschriften en regels van het Bouwbesluit en de verzekeraars.

Stap 3


programma van eisen

Aan de hand van de verzamelde data stellen wij een programma van eisen op. Dit programma beschrijft waaraan uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie minimaal moet voldoen. Wilt u meer doen dan wat minimaal vereist is, dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden.

Stap 4


levering, installatie en onderhoud

Aan de hand van het programma van eisen leveren en installeren wij uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie volledig. Daarbij krijgt u van ons alle vereiste documenten. Desgewenst sluiten wij uw rookmelders aan op uw inbraakalarm, zodat brandmelding direct bij de alarmcentrale terecht komt en alarmopvolging goed is geregeld.

Gedegen advies op grond van expertise in brandbeveiliging

De specialisten in brandbeveiliging van R.S.E. Beveiliging adviseren u helder en grondig op basis van uitgebreide expertise in brandveiligheid en branddetectie. Ons advies houdt niet op bij wet- en regelgeving. Zo kijken wij ook naar mogelijke, toekomstige uitbreidingen en adviseren u over eventuele bouwkundige en installatietechnische voorbereidingen die u in de toekomst veel geld kunnen besparen. Ook kunnen wij u uitstekend voorlichten over onze modulaire systemen om grote investeringen op lange termijn te voorkomen.

Regels en voorschriften in brandbeveiliging 

Om te voldoen aan de regels die het Bouwbesluit en verzekeraars stellen en ter bescherming van mensen en goederen binnen uw onderneming, bieden wij brandbeveiliging op maat.

Wij kennen de voorschriften en regelgeving van alle eisende partijen en maken de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk binnen uw bedrijf of organisatie.

Heeft u vragen? Een van onze experts staat u graag te woord

Jimmy Boorsma
Adviseur beveiliging

Manuël Haan
Adviseur beveiliging

Roelof Jorritsma RSE
Adviseur beveiliging