Gecertificeerde beveiliging en alarmsystemen

Goede beveiliging begint met een gedegen ‘maatwerk’ beveiligingsplan. Hierin wordt de risicoklasse van het pand bepaald op grond van een VRKI inventarisatie. Bij elke risicoklasse horen minimale bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. Ook kan de verzekeraar voorwaarden stellen op het vlak van alarmopvolging.

Op basis van het te beveiligen object, de attractieve goederen , de omgeving en het vereiste beveiligingsniveau stellen we een compleet beveiligingsplan op. Indien gewenst adviseren en begeleiden wij het gehele project van planning, inrichting tot oplevering en aansluiting op de meldkamer en beveiligingsbedrijven.

Inventarisatie volgens VRKI 2.0

Maatwerk beveiliging begint bij R.S.E. beveiliging met een inventarisatie op basis van de VRKI. Aan de hand van de VRKI bepalen wij het inbraakrisico van het bedrijfspand, onder meer op basis van de aanwezigheid van attractieve goederen.

Bepaling risicoklasse

Aan de hand van het inbraakrisico stellen wij op grond van de VRKI vast in welke risicoklasse u valt. De VRKI telt vier risicoklassen, elk met hun eigen vereisten op het gebied van te treffen beveiligingsmaatregelen.

Beveiligingsmaatregelen

Complete beveiliging bestaat uit een combinatie van beveiligingsmaatregelen (bouwkundige, elektronische, organisatorische maatregelen en maatregelen voor alarmering en alarmopvolging). R.S.E. Beveiliging heeft de expertise in huis voor levering, installatie en onderhoud van al deze beveiligingsmaatregelen.

bouwkundige beveiliging

Beveilig uw vastgoed tegen ongewenste indringers met inbraakwerende geveldelen zoals ramen, kozijnen en deuren, inclusief inbraakwerend hang- en sluitwerk.

elektronische beveiliging

Beveiliging van uw bedrijfspand met fysieke alarmsystemen, zoals camerasystemen, inbraakalarmering, beveiligingsverlichting, toegangscontrole en branddetectie.

alarmopvolging

Wat gebeurt er als er beveiligingsalarm is in uw bedrijf? Alarmopvolging kan bestaan uit licht- en geluidssignalen en alarmering van sleutelhouders, de particuliere alarmcentrale (PAC) of de politie.

reactie alarmopvolging

De reactie alarmopvolging is afhankelijk van de risicoklasse van uw bedrijf, geldende wet- en regelgeving en de afspraken die u hierover hebt gemaakt met uw PAC.

Doormelding naar Particulier Alarm Centrale (PAC)

Uw installatie kunnen wij laten doormelden naar een gecertificeerd PAC.

Met de PAC kunnen afspraken worden gemaakt hoe de alarmeringen plaats vinden. 

Heeft u vragen? Een van onze experts staat u graag te woord

Jimmy Boorsma
Adviseur beveiliging

Manuël Haan
Adviseur beveiliging

Roelof Jorritsma RSE
Adviseur beveiliging